Anzer Poleni

Polen; çiçekli bitkilerde çiçeklerin erkek organlarınca üretilip dişi organın
döllenmesini sağlayan basitçe çiçek tozu olarak da adlandırılan bitkilerin erkek
cinsiyet hücreleridir.