Anzer

Anzer, Rize İli İkizdere İlçe’sine bağlı bir köydür. Köyümüz Aşağı Anzer, Yukarı Anzer olarak ikiye ayrılır. İki ayrı muhtarlık vardır. Yukarı Anzer Coğrafi şartlar bakımından aşağı anzer’den daha engebesiz ve düzdür……